MUDr. Kristina Tomalová

Vítejte na stránkách praktického lékaře

Adresa

Poliklinika Žižkova 2379/ 14
733 01 – Karviná Mizerov

Telefon

59 631 23 40

Aktuality

 

 

Výběrové řízení na rezidenční místo
MUDr. Kristina Tomalová, všeobecný praktický lékař , Žižkova 2379/ 54 a, Karviná Mizerov, vyhlašuje  výběrové řízení na 1 rezidenční místo v oboru všeobecný praktický lékař.
Lhůta pro podání přihlášek  do výběrového řízení je od 5.7. 2019 do 31.8. 2019. K přihlášce musí být doloženy tyto doklady dle 186/2009 Sb. – vyhlášky o rezidenčních místech ,  § 4 odst. 2.

a) vyplněný osobní dotazník, jehož náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce,
b) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců,
c) výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců,
d) neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti,
e) neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji získal,
f) je-li lékařem, zubním lékařem nebo farmaceutem, potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání,
g) přehled odborné praxe.
 Doklady uvedené v odstavci 2 písm. b) a c) nepředkládá uchazeč, který již je mým zaměstnancem .

Přihlášky podávejte elektronicky na email ordinace.tomalova @seznam.cz, nebo písemně na výše uvedenou  adresu.

Uchazeči mohou být absolventi lékařských fakult  i lékaři s praxí,nutnost je být zařazen do oboru všeobecné praktické lékařství po 1.7. 2017. Předchozí praxe vítána. Hodnocen bude zájem o obor.

Dovolená 2019:

5.- 9.8. 2019- zavřeno

19.- 23.8. 2019

– zastupuje MUDr. Cisariková Kvetoslava

Zahradnická 332/ 30, Karviná – Mizerov 734 01


 

 

 V naší ambulanci se setkáte s MUDr. Janou Šoustkovou, lékařkou v předatestační přípravě.

 

 

 

 

Ordinační hodiny

Den

Doba

PONDĚLÍ

7:30 – 11:00, 13:00 – 14:30

ÚTERÝ

7:30 – 12:30

STŘEDA

13:00 – 17:00 (17:00 – 18:00 pro objednané pacienty)

ČTVRTEK

7:30 – 11:00, 13:00 – 14:30

PÁTEK

7:30 – 13:30

Naše služby

N

Očkování povinné i dobrovolné

N

Komplexní, léčebně-preventivní péči pro dospělé

N

EKG

N

Testování moči na přítomnost drog

N

Závodní preventivní péči

Naším pacientům poskytujeme prohlídky vstupní, periodické, výstupní.

N

Vyšetření stolice na skryté krvácení

N

Komplexní péči o diabetiky II. typu

N

Návštěvní službu

N

Analýzu moči

N

Individuální objednání ke specialistům

O nás

Lékař: MUDr. Kristína Tomalová<br />

Vzdělání:

  • 1994-2000 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Praha
  • 2003 Atestace v oboru vnitřní lékařství I. stupně
  • 2010 Atestace v oboru všeobecné lékařství
  • 2012 Diplom celoživotního vzdělávání
  • 2018 Diplom celoživotního vzdělávání

Kateřina Pánková, diplomovaná sestra<br />

Smluvní zdravotní pojišťovny

111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
201 – Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

211 – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
213 – Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

Napište nám zprávu

Kontaktujte nás 

Případně volejte na 59 631 23 40

Cenník hrazených výkonů

Výkon

Cena

vyšetření spojené s vystavením lékařského potvrzení pro řidičský průkaz, zdravotní průkaz, zbrojní průkaz, potravinářský průkaz, svářečský průkaz, vstupní a výstupní prohlídka, vyšetření na žádost zaměstnavatele

400,-Kč

vyšetření spojené s vystavením lékařského potvrzení řidičů nad 60 let, vyšetření pro sportovní účely

150,-Kč

v případě nutnosti EKG 300,- 

vypracování zprávy o zdravotním stavu , vystavení potvrzení o zdravotní způsobilosti či nezpůsobilosti v osobním zájmu žadatele pro životní pojištění, oznámení úrazu pro pojišt ́ovnu , pro zaměstnavatele, školu, zájmový spolek, pracovní úřad jiné instituce

50 – 300,-Kč

hodnocení bolestného a ztíženého společenského uplatnění při úrazu

10% z konečné hodnoty, minimálně 200,- Kč, maximálně 5000,- Kč

vyšetření před placenou interrupcí, předoperační vyšetření na vlastní žádost

300,- Kč + EKG 150,- Kč 

+ odběry dle sazby laboratoře cca 450- 600,- Kč

vystavení potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti pro Úřad práce OSSZ

30,-Kč

zběžný výpis z dokumentace

200,-Kč

podrobný výpis z dokumentace

200,- Kč za půlhodinu práce lékaře

očkování-sezonní chřipka

200,-Kč

očkování-klíšťová meningoencefalitida

200,- Kč za půlhodinu práce lékaře

kopírování dokumentace

2,- Kč za stránku

vystavení duplikátu při ztrátě dokladu PN nebo vydaného potvrzení

50,-Kč za stránku

EKG vyšetření

150,-Kč

Platbu je třeba uhradit přímo v ordinaci proti vystavenému dokladu.

V případě nutnosti dalších vyšetření na žádost pacienta se cena řídí ceníkem poskytovatele- laboratoř, RTG, USG a další.

PŘÍPLATEK ZA PŘEDNOSTNÍ VYPSÁNÍ VÝPISŮ, FORMULÁŘŮ A POTVRZENÍ DO 3 DNŮ 150,- Kč

Prevence je základ dobrého zdraví

59 631 23 40

ordinace.tomalova@seznam.cz

Žižkova 2379/ 14
733 01 – Karviná Mizerov